• سبد خرید (0)


سری جدید ماژول مینول

Technical Service Center /  Zhendong Wang

wangzd@meanwell.cc

The use of intelligent and digital products is expanding rapidly in line with the development of science and technology, while the trend of intelligent development is also being adopted by the fire protection system. The LAD series: Enclosed Type Economical Security and Fire Alarm Power Supply, incorporates UPS, battery charger, and digital communication features. With its compact size, it not only free up space of the system, reduces design costs, but also improves system reliability at the same time.

The LAD series comes in two models: the “Basic” (LAD-120/240/360/600) and the “UART Communication” (LAD-360/600xU). Both adopted 1U slim design, in order to meet the application requirements of various fire protection system.
 
TTL Basic Model (Signal Only):

The purpose of TTL signal terminals is to detect AC OK, battery disconnect/reverse polarity, battery full, and discharge signals through external circuits.
       
•      AC OK
•      Battery Disconnect/Polarity Reverse
•      Battery Low
•      Battery Full
•      Discharge


نكات مربوط در انتخاب يك منبع تغذيه سوئيچينگ :

نكات مربوط در انتخاب يك منبع تغذيه سوئيچينگ :
١. براي افزايش قابليت اطمينان درانتخاب يك منبع تغذيه سوئچينگ پيشنهاد مي شود كه ٣٠ درصد
بالاتر از توان مصرفي مورد نياز در نظر گرفته شود. براي مثال اگر سيستم نياز به ١٠٠ وات توان مصرفي
داشته باشد، منبع تغذيه اي با حداقل توان ١٣٠ وات تهيه شود. با اين كار، قابليت اطمينان منبع تغذيه
در سيستم موجود، بطور قابل ملاحظه اي بالا مي رود.
٢. يكي ديگر از مواردي كه بايد به آن توجه شود دماي محيطي است كه منبع تغذيه در آنجا نصب مي
شود. به همين منظور بايد دستگاههاي اطراف منبع تغذيه كه تلفات گرمايي دارند نيز مد نظر قرار
گيرند. اگر منبع تغذيه در محيطي با دماي بالا كار كند، توان خروجي آن افت مي كند. نمودار تغييرات
توان خروجي بر حسب دماي محيط در ديتاشيت منابع تغذيه آورده شده است.
٣. انتخاب ويژگي هاي عملكردي منبع تغذيه بر اساس كاربرد مورد نياز:
،(OTP) حفاظت در برابر دماي بالا ، (OVP) قابليت هاي حفاظتي مانند حفاظت در برابر اضافه ولتاژ 
و ... . (OLP) حفاظت در برابر اضافه بار
،Remote Control ، (Power Good, Power Fail) Signaling قابليت هاي كاربردي مانند قابليت 
و ... . Remote Sensing
. (UPS) منبع تغذيه بدون وقفه ، (PFC) كاربردهاي خاص مانند اصلاح ضريب توان 
نيز بايستي مد نظر قرار (EMC) ٤. مدل انتخابي از نظر استاندارد ايمني و سازگازي الكترومغناطيسي1