• سبد خرید (0)


روش اتصال HMI به دیواس دیگر


نكات مربوط در انتخاب يك منبع تغذيه سوئيچينگ :

نكات مربوط در انتخاب يك منبع تغذيه سوئيچينگ :
١. براي افزايش قابليت اطمينان درانتخاب يك منبع تغذيه سوئچينگ پيشنهاد مي شود كه ٣٠ درصد
بالاتر از توان مصرفي مورد نياز در نظر گرفته شود. براي مثال اگر سيستم نياز به ١٠٠ وات توان مصرفي
داشته باشد، منبع تغذيه اي با حداقل توان ١٣٠ وات تهيه شود. با اين كار، قابليت اطمينان منبع تغذيه
در سيستم موجود، بطور قابل ملاحظه اي بالا مي رود.
٢. يكي ديگر از مواردي كه بايد به آن توجه شود دماي محيطي است كه منبع تغذيه در آنجا نصب مي
شود. به همين منظور بايد دستگاههاي اطراف منبع تغذيه كه تلفات گرمايي دارند نيز مد نظر قرار
گيرند. اگر منبع تغذيه در محيطي با دماي بالا كار كند، توان خروجي آن افت مي كند. نمودار تغييرات
توان خروجي بر حسب دماي محيط در ديتاشيت منابع تغذيه آورده شده است.
٣. انتخاب ويژگي هاي عملكردي منبع تغذيه بر اساس كاربرد مورد نياز:
،(OTP) حفاظت در برابر دماي بالا ، (OVP) قابليت هاي حفاظتي مانند حفاظت در برابر اضافه ولتاژ 
و ... . (OLP) حفاظت در برابر اضافه بار
،Remote Control ، (Power Good, Power Fail) Signaling قابليت هاي كاربردي مانند قابليت 
و ... . Remote Sensing
. (UPS) منبع تغذيه بدون وقفه ، (PFC) كاربردهاي خاص مانند اصلاح ضريب توان 
نيز بايستي مد نظر قرار (EMC) ٤. مدل انتخابي از نظر استاندارد ايمني و سازگازي الكترومغناطيسي1